Zmiana sposobu generowania i pobierania certyfikatów PP

Informacja ważna do: Thu, 31/12/2015

Dział Obsługi i Eksploatacji informuje, że nastąpiła zmiana sposobu generowania i pobierania certyfikatów osobistych.

Funkcja pobierania osobistych certyfikatów klucza publicznego - wewnętrznego podpisu cyfrowego PP - została przeniesiona z systemu eStudent 1.0 (estudent.put.poznan.pl) do systemu eKonto (elogin.put.poznan.pl). Powyższa zmiana nie powinna być odczuwalna dla studentów Politechniki, ponieważ dotychczasowe certyfikaty zachowają swoją ważność i funkcjonalność do czasu ich wygaśnięcia.

W przypadku ewentualnych problemów z dostępem do bezprzewodowej sieci eduroam prosimy o wygenerowanie nowego certyfikatu w systemie eKonto wg poniższej instrukcji oraz zainstalowanie tego nowego certyfikatu w komputerze przenośnym lub urządzeniu mobilnym.

Nowa instrukcja generowania i pobierania certyfikatu znajduje się na stronie: http://www.student.put.poznan.pl/wifi > "Certyfikat p12 - pobieranie z eKonto - doktoranci/studenci"

http://www.student.put.poznan.pl/files/eLogin-Pobieranie_certyfikatu_elektronicznego-studenci.pdf