Kod przedłużający dla programu Statistica

Informacja ważna do: Sun, 01/03/2015

Dział Obsługi i Eksploatacji informuje, że po zalogowaniu na stronie https://elogin.put.poznan.pl w systemie eProgramy, po wybraniu Statistica 10.0, znajdują się Kody przedłużające działanie zainstalowanych wersji programu STATISTICA na następny rok. Aby przedłużyć obecnie wykorzystywaną licencję, należy w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2015 r. wpisać podany kod wg załączonej instrukcji. Po tym terminie konieczna będzie ponowna instalacja oprogramowania STATISTICA już w nowej wersji 12.5.