Nowe kody dla oprogramowania Statistica

Informacja ważna do: Sat, 01/03/2014

Dział Obsługi i Eksploatacji informuje, że w systemie eStudent1 w zakładce Oprogramowanie
znajdują się nowe kody przedłużające działanie programu Statistica na następny rok.

Aby przedłużyć obecnie używaną licencję, należy w terminie do 28 lutego 2014 r. wpisać podany kod wg załączonej instrukcji.

Po tym terminie konieczna będzie ponowna instalacja oprogramowania.
Do nowej instalacji należy użyć nowych kluczy.