Przerwy w działaniu studenckich serwerów WWW

Informacja ważna do: Thu, 19/12/2013

Dział Obsługi i Eksploatacji uprzejmie informuje, że w środę 18. grudnia 2013 r. w godzinach 20:00-22:00 zaplanowano aktualizację oprogramowania serwerów WWW.

W związku z powyższym w wyżej wymienionym okresie wystąpią krótkie przerwy w dostępie do serwisów internetowych:

  • moodle.put.poznan.pl,
  • moodle.bis.put.poznan.pl,
  • moodle-kne.put.poznan.pl, estudent.put.poznan.pl,
  • estudent2.put.poznan.pl,
  • eprogramy.put.poznan.pl,
  • nube.put.poznan.pl.

Pozostałe serwisy WWW, a także serwery poczty elektronicznej będą pracować bez przerwy.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.