Przerwy w działaniu serwerów w dniu 05 kwietnia 2013 (piątek)

Informacja ważna do: Sun, 07/04/2013

Dział Obsługi i Eksploatacji uprzejmie informuje, iż dzisiaj tj. w dniu 05. kwietnia 2013 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 zaplanowano prace konserwacyjno-naprawcze macierzy dyskowej, na której są systemy wirtualne.
W związku z tym w podanych wyżej godzinach może wystąpić kilka kilkunastominutowych przerw w pracy głównych serwerów uczelni (poczta elektroniczna, serwisy WWW, serwery licencji, serwery obliczeniowe itd.).