Weryfikacja listów rozsyłanych z adresów uczelnianych za pośrednictwem innych serwerów pocztowych

Informacja ważna do: Tue, 31/12/2013

Dział Obsługi i Eksploatacji uprzejmie informuje, że wiadomości e-mail, których adres nadawcy pochodzi z domen:

  • student.put.poznan.pl,
  • doctorate.put.poznan.pl,
  • postgrad.put.poznan.pl,
  • os.put.poznan.pl,

oraz wszystkie powyższe adresy w połączeniu z domeną edu (np. student.put.edu.pl) należy wysyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem uczelnianego serwera pocztowego - poczta.student.put.poznan.pl .

Wiadomości o ww. adresach nadawcy wysyłane z innych serwerów, np. poprzez pocztę Gmail, są automatycznie kwalifikowane jako wiadomości spam.