Aktualizacja klienta usługi VPN

Informacja ważna do: Fri, 31/08/2012

Dział Obsługi i Eksploatacji informuje, że w związku z aktualizacją oprogramowania zapory ogniowej mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem usługi VPN - serwis hellfire.put.poznan.pl. W przypadku napotkania takich problemów prosimy o aktualizację klienta usługi VPN. W tym celu należy odinstalować ręcznie starą wersję klienta (w systemach Windows - Panel sterowania /Dodaj usuń programy lub Programy i funkcje - Checkpoint SSL Network Extender ), a następnie wejść na stronę https://hellfire.put.poznan.pl - zalogować się. Nowa wersja klienta powinna zainstalować się automatycznie.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zespół Działu Obsługi i Eksploatacji