Zmiana nazwy MSDN AA na DreamSpark Premium

Informacja ważna do: Sat, 30/06/2012

Dział Obsługi i Eksploatacji informuje, że od 08-02-2012 nastąpiła zmiana nazwy programu licencyjnego MSDN AA
na DreamSpark Premium. Warunki korzystania z serwisu nie uległy zmianie.