Zmiana procedury aktywacji eKonta oraz zmiany hasła do eKonta

Informacja ważna do: Mon, 31/10/2011

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2011 zmianie ulegają procedury aktywacji eKonta oraz zmiany hasła do eKonta. Wprowadzona zostaje możliwość wpisania własnego hasła oraz procedura resetowania hasła za pomocą zewnętrznego adresu e-mail (oprócz procedury z kodem PUK).

Aby aktywować eKonto należy w serwisie eLogin (https://elogin.put.poznan.pl) wybrać przycisk "Aktywuj eKonto" i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie. W związku ze zmianą nie jest potrzebna ponowna aktywacja już aktywnych eKont.

Aby zmienić hasło przed upływem jego ważności, należy zalogować się do serwisu eLogin, wybrać z Menu opcję "Hasło", a następnie opcję "Zmiana hasła".

Aby zmienić hasło po upływie jego ważności lub w przypadku jego zagubienia, należy w serwisie eLogin wybrać przycisk "Resetuj hasło" i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.

Aby skonfigurować procedurę resetowania hasła za pomocą zewnętrznego adresu e-mail, należy zalogować się do serwisu eLogin, wybrać z Menu opcję "Hasło", a następnie opcję "Ustawienia resetowania hasła".

W celu uzyskania pomocy technicznej należy kontaktować się drogą mailową z adresem support@student.put.poznan.pl lub z Biurem Obsługi Sieciowej Studentów. Ewentualne błędy działania lub inne uwagi dotyczące działania serwisu eLogin, należy zgłaszać używając formularza zgłoszenia uwag dostępnego po zalogowaniu w serwisie pod przyciskiem "Zgłoś uwagę" w górnej, prawej części strony. Alternatywnie, zgłoszenie można wysłać na adres esupport@put.poznan.pl.

Dział Rozwoju Oprogramowania
Dział Obsługi i Eksploatacji