Przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej dla studentów i doktorantów

Informacja ważna do: Tue, 01/03/2011

Politechnika Poznańska
Dział Sieci Teleinformatycznych
 
Dział Sieci Teleinformatycznych informuje, że w dniach 26-28.02.2011 wystąpią przerwy w działaniu studenckiego serwera poczty elektronicznej poczta.student.put.poznan.pl spowodowane koniecznością przeprowadzenia modernizacji polegającej na wymianie oprogramowania systemowego realizującego usługę poczty elektronicznej. Modernizacja wprowadzi kilka ważnych zmian:
a) nowe konta ze skrzynkami pocztowymi dla każdego studenta;
b) nowy interfejs WWW;
c) zmiana w trybie dostępu do poczty elektronicznej poprzez protokoły SPOP3, SIMAP oraz nowe adresy dostępowe:

  • mailbox1.student.put.poznan.pl,
  • mailbox2.student.put.poznan.pl,
  • mailbox3.student.put.poznan.pl;

(przypisanie adresów do konkretnych kont pocztowych należy odczytywać na ekoncie studenckim).
Adresy dostępowe dla interfejsów WWW i SMTPS pozostają bez zmian:

d) zmiany w sposobie uwierzytelniania się użytkowników: nowym identyfikatorem (pełny adres e-mail zamiast identyfikatora do e-konta studenckiego) i hasłem do e-konta studenckiego.
Nowe identyfikatory mają zatem format:

Dotychczasowy serwer pocztowy do 31.03.2011 będzie dostępny pod adresem dorado.student.put.poznan.pl w celu przeprowadzenia przez zainteresowanych studentów samodzielnej migracji kalendarza i kontaktów do nowego systemu poczty. Zawartość skrzynek pocztowych będzie przeniesiona automatycznie wraz z modernizacją serwera.
Informacje o postępie prac będą sukcesywnie publikowane w postaci komunikatów Działu Sieci Teleinformatycznych na stronach wewnętrznego serwisu informacyjnego Uczelni dostępnych pod adresem www.student.put.poznan.pl.
 
Piotr Koronka
Zastępca Kierownika Dział Sieci Teleinformatycznych