Dotyczy zmiany adresów MAC przypisanych do Certyfikatu WiFi

Informacja ważna do: Mon, 31/12/2012

Dział Sieci Teleinformatycznych informuje, że z dniem 24 maja 2010r wprowadzona zostaje możliwość elektronicznego składania podań o zmianę lub dodanie nowych adresów MAC przypisanych do certyfikatu WiFi. Pismo powinno być napisane w formie podania i wysłane z adresu pocztowego w domenie student.put.poznan.pl. W tytule listu należy umieścić: „Podanie o zmianę lub dodanie adresu MAC do Certyfikatu WiFi”.

Listy pisane z innych adresów lub zawierające niewłaściwy format podania lub tytuł nie będą rozpatrywane.

Podania należy składać na adres:

support-wifi@put.poznan.pl

Wzór podania znajduje się na stronie:

http://www.student.put.poznan.pl/faq/20100217130