Przedłużenie licencji na oprogramowanie Statistica

Informacja ważna do: Wed, 31/03/2010

Dział Sieci Teleinformatycznych informuje, iż Uczelnia zakupiła przedłużenie licencji pakietu oprogramowania Statistica o kolejny rok. Instrukcja i KOD przedłużający działanie programu znajduje się na ekoncie w zakładce Oprogramowanie.
Od 1 lutego można instalować nową dziewiątą wersję oprogramowania.
Nowe klucze są dostępne w odpowiednich zakładkach ekonta pracowniczego i studenckiego.
Przypominamy również, że wymagane jest zarejestrowanie się na stronie producenta pakietu Statistica - firmy Statsoft przed pobraniem wersji instalacyjnej tego oprogramowania.
http://www.statsoft.pl/Site_License/poC9949pp.php

Uczelniana edukacyjna licencja site na pakiet Statistica zezwala na instalację i jednoczesną eksploatację dla celów dydaktycznych oprogramowania na komputerach służbowych i prywatnych pracowników oraz na komputerach prywatnych studentów naszej Uczelni. Pakiet jest dostępny w pełnej wersji funkcjonalnej.