Poszerzenie pakietu Statistica o nowy moduł i zmiana kluczy instalacyjnych

Informacja ważna do: Wed, 01/07/2009

Dział Informatyki informuje, że od dnia 15 maja 2009 został poszerzony pakiet oprogramowania Statistica o moduł TEXT Miner ARSL. W związku z powyższym zmienione zostały klucze instalacyjne, nowe klucze dostępne są na ekoncie studenckim. Przed pobraniem oprogramowania należy zarejestrować się na stronie firmowej Statsoft'u:
http://www.statsoft.pl/SiteLicense/poC9949pp.html
aby otrzymać e-mailem numer seryjny licencji.