Monitoring ruchu sieciowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej

Informacja ważna do: Thu, 31/12/2009

06.03.2009 Dział Informatyki rozpoczął stały monitoring ruchu sieciowego wytwarzanego przez komputery podłączone do Uczelnianej Sieci Komputerowej (w tym również komputery podłączane do sieci komputerowych w Domach Studenckich). Monitoring dotyczy wielkości (woluminów) przypływów ruchu sieciowego, a nie przenoszonych treści.

W przypadkach drastycznego przekraczania granic racjonalnego korzystania z możliwości oferowanych przez USK (indywidualne wytwarzanie ruchu sieciowego na poziomie powyżej 20-25GB w ciągu doby, a rekordowe przypadki zarejestrowane już w pierwszych kilku dniach prowadzenia monitoringu sięgały poziomu 130-150GB w ciągu doby), będzie podejmowane działanie o charakterze dyscyplinującym polegające na blokadzie przyłącza końcowego na okres 3 dni. Po upływie tego terminu łącze zostanie automatycznie odblokowane.

W sytuacjach trzykrotnego doprowadzania do blokowania przyłącza końcowego przez użytkownika, przyłącze pozostanie zablokowane do czasu złożenia przez zainteresowanego pisemnych wyjaśnień. Działanie prewencyjne monitoringu ruchu sieciowego przewiduje także możliwość zgłoszenia awansem przez użytkownika zwiększonej konsumpcji pasma przepustowości. Takie zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na adres: trafficmaster@put.poznan.pl.

Tomasz Kokowski

Kierownik Działu Informatyki