Wycofanie z eksploatacji serwerów: DWARF i POLARIS w domenie put.poznan.pl

Informacja ważna do: Wed, 01/07/2009

W związku z wyeksploatowaniem technicznym i technologicznym w dniu 02.02.2009 z eksploatacji w Uczelnianej Sieci Komputerowej wycofano serwery: dwarf.put.poznan.pl i polaris.put.poznan.pl(stary serwer studencki).

Serwisy informacyjne wyłączone na serwerach: dwarf.put.poznan.pl i polaris.put.poznan.pl mogą zostać reaktywowane po weryfikacji formalnych podstaw utrzymywania na nich serwisów informacyjnych. Zainteresowani reaktywacją i dalszym utrzymywaniem serwisów na w/w serwerach są zobowiązani do złożenia w trybie procedury uproszczonej w Dziale Informatyki wypełnionych formularzy rejestracji serwisów informacyjnych. Formularz wniosku można otrzymać drogą elektroniczną po wysłaniu zgłoszenia na adres Serwisy.Informacyjne [at] put.poznan.pl.

Użytkownicy wskazani jako osoby odpowiedzialne za techniczne funkcjonowanie reaktywowanych serwisów informacyjnych są zobowiązani do osobistego odbioru kart zawierających dane umożliwiające dostęp do odpowiednich zasobów (dysk sieciowy, baza danych MySQL). Reaktywacja serwisów będzie realizowana w ciągu 2 dni roboczych od daty przekazania karty z danymi dostępowymi.

Serwisy informacyjne, dla których w terminie do 31.03.2009 nie zostaną dostarczone formularze rejestracji, utracą prawo do reaktywacji w trybie procedury uproszczonej i będą mogły wznowić działalność po dopełnieniu formalności w drodze procedury standardowej tj. rozpoczynając od wniosku zainteresowanej jednostki organizacyjnej o udostępnienie odpowiednich zasobów dla ustanowienia i utrzymywania serwisu informacyjnego, a następnie po dostarczeniu wypełnionego formularza rejestracji.

Harmonogram reaktywacji serwisów informacyjnych:

do 31.03.2009 – składanie w Dziale Informatyki formularzy rejestracji dla reaktywowanych serwisów informacyjnych (procedura uproszczona);

sukcesywnie – odbiór kart zawierających dane umożliwiające dostęp do zasobów dla reaktywowanych serwisów informacyjnych;

reaktywacja serwisu – 2 dni robocze od daty odbioru kart z danymi dostępowymi;

01.04 - 30.06.2009 - składanie wniosków o dostęp do danych reaktywowanych serwisów informacyjnych w celu wznowienia ich działalności (procedura standardowa).

po 30.06.2009 - trwałe zniszczenie kopii zawartości serwisów informacyjnych wyłączonych 02.02.2009.