Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Informacja ważna do: Wed, 31/12/2008

Konkurs na najlepszą pracę

DOKTORSKĄ I MAGISTERSKĄ

PRZYGOTOWANĄ Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI STATYSTYKI I ANALIZY DANYCH

ZAWARTYCH W PROGRAMACH Z RODZINY STATISTICA, POD PATRONATEM

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO

 

Wyciąg z regulaminu jedenastej edycji konkursu 2008:

Cele i organizatorzy konkursu

 • Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich wykorzystujących zaawansowane metody analizy danych oraz popularyzacja nowoczesnych narządzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA 
 • Organizatorami corocznego konkursu oraz fundatorami nagród są firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska 
 • Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Statystyczne

 

Warunki udziału w konkursie: 

 • Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i instytutach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.
 • Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów.
 • Pisemne zgłoszenia udziału należy kierować do sekretarza Komisji Konkursowej na adres organizatora konkursu - firmy StatSoft Polska, 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, telefon (12) 4284300, faks (12)4284301. Termin zgłoszenia upływa 1 grudnia 2008 roku. 
 • Praca musi być przygotowana z wykorzystaniem legalnej wersji programu (należy podać numer licencji).

 

Główne kryteria oceny prac

 • Poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych
 • Walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników
 • Zastosowanie możliwie wielu różnych technik analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

 

Komisja konkursowa

Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadzi Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą profesorowie wyższych uczelni reprezentujący różne dyscypliny naukowe i zajmujący się zastosowaniem metod statystycznej analizy danych w różnych dziedzinach badań naukowych. W pracach komisji uczestniczy przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

 

Nagrody

W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody dla autorów, promotorów i wydziałów:

 • Nagroda dla autora i promotora:

najlepszej pracy doktorskiej: 6 000 zł

najlepszej pracy magisterskiej: 4 000 zł

 

Nagrody zostaną podzielone po połowie pomiędzy autorów i promotorów prac.

 • Nagroda dla wydziałów, na których powstały najlepsze prace:

praca doktorska 15-stanowiskowa akademicka licencja roczna STATISTICA

praca magisterska 15-stanowiskowa akademicka licencja roczna STATISTICA

Szczegółowy regulamin konkursu i informacje o rodzinie programów STATISTICA można uzyskać w siedzibie firmy StatSoft Polska, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, telefon 012 4284300, faks 012 4284301, e-mail: info@statsoft.pl lub na stronach internetowych www.StatSoft.pl