Instrukcja przeniesienia poczty na nowy serwer

Informacja ważna do: Mon, 30/06/2008

W związku z modernizacją studenckiego serwera pocztowego studenci, którzy dotychczas korzystali z poczty elektronicznej na serwerze polaris.put.poznan.pl są zobowiązani do przeniesienia we własnym zakresie z tego serwera zawartości własnych skrzynek pocztowych na nowy serwer dorado.put.poznan.pl.
Instrukcja przenoszenia zawartości skrzynek pocztowych jest dostępna w FAQ.