Dostęp do zasobów wycofanego z eksploatacji serwera polaris.put.poznan.pl

Informacja ważna do: Wed, 31/12/2008

Dostęp do zasobów wycofywanego z eksploatacji serwera studenckiego polaris.put.poznan.pl:

  • konto studenckie: https://polaris.student.put.poznan.pl/konto
  • poczta www: https://polaris.student.put.poznan.pl/poczta
  • baza danych: https://polaris.student.put.poznan.pl/myadmin
  • transfer plików ftp://polaris.student.put.poznan.pl

zostanie utrzymany do 30.06.2008.

W okresie od 01.07.2008 do 31.12.2008 o dostęp do w/w zasobów można ubiegać się indywidualnie składając odpowiedni wniosek drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) lub pisemnie. Wniosek musi zawierać kompletne dane identyfikujące użytkownika (identyfikator, imię i nazwisko, nr albumu) oraz specyfikację zakresu danych (konto/poczta/baza danych).

Po upływie tego okresu tj. od 01.01.2009 dane użytkowników z serwera polaris.put.poznan.pl zostaną trwale skasowane bez możliwości ich odtworzenia.