Harmonogram zmiany systemu pocztowego

Informacja ważna do: Thu, 31/07/2008

Harmonogram zmian studenckiego serwera pocztowego:

  • Włączenie nowego serwera do użytkowania - 16.05.2008
  • Wyłączenie przyjmowania przesyłek (SMTP) na starym serwerze - 18.05.2008
  • Wyłącznie kont użytkowników na starym serwerze pocztowym - 30.06.08

Przeniesienie zawartości poczty elektronicznej dotychczas wykorzystywanych skrzynek na serwerze polaris.student.put.poznan.pl do zmodernizowanego systemu pozostaje w gestii użytkowników.
Studenci Politechniki Poznańskiej nie korzystający jeszcze z e-konta mogą je aktywować w Centrum Zarządzania Siecią Komputerową (pok. 212B, godz. 11.00 -- 12.00) po okazaniu legitymacji studenckiej.

Informacje o postępie prac będą sukcesywnie publikowane w postaci komunikatów Centrum Zarządzania Siecią Komputerową na stronach studenckiego serwisu informacyjnego Uczelni dostępnych pod adresem:
http://www.student.put.poznan.pl/.

Tomasz Kokowski
Kierownik Centrum Zarządzania Siecią Komputerową
Politechnika Poznańska