Informacja dla doktorantów - modernizacja systemu pocztowego

Informacja ważna do: Mon, 01/09/2008

Centrum Zarządzania Siecią Komputerową informuje, że po zakończeniu przygotowań technicznych przystępuje do modernizacji systemu poczty elektronicznej dla doktorantów Politechniki Poznańskiej. Modernizacja nie zmienia formatu oficjalnego adresu elektronicznego określonego w Zarządzeniu nr 1 z 04.01.2008 rektora Politechniki Poznańskiej (RO/I/1/2008), w postaci:

imię.[inicjał drugiego imienia.]nazwisko@doctorate.put.poznan.pl

gdzie człon [inicjał drugiego imienia.] jest stosowany w przypadkach konfliktu takich samych imion i nazwisk dwóch i więcej osób.

Rozpoczęcie eksploatacji zmodernizowanego systemu jest planowane na 19.05.2008.

Zachowany zostaje tryb dostępu do poczty elektronicznej za pośrednictwem stron WWW dostępnych pod adresem:

https://poczta.student.put.poznan.pl

oraz tradycyjnych klientów pocztowych w trybach: POP3, IMAP, SPOP3, SIMAP. Parametry konfiguracyjne dla klientów pocztowych są dostępne w odpowiedniej zakładce e-konta doktoranckiego.

Przeniesienie zawartości poczty elektronicznej dotychczas wykorzystywanych skrzynek na serwerze polaris.student.put.poznan.pl do zmodernizowanego systemu pozostaje w gestii użytkowników.

Zmodernizowany studencki system poczty elektronicznej wprowadza tryb uwierzytelnienia dostępu do poczty elektronicznej jednolity z systemem e-konta studenckiego. Użytkownicy zmodernizowanego systemu poczty elektronicznej będą identyfikowani tak jak w systemie e-konto tj. przez:

imię.[inicjał drugiego imienia.]nazwisko

gdzie człon [inicjał drugiego imienia.] jest stosowany w przypadkach konfliktu takich samych imion i nazwisk dwóch i więcej osób oraz aktualne hasło użytkownika w systemie e-konto. Doktoranci Politechniki Poznańskiej nie korzystający jeszcze z e-konta mogą je aktywować w Centrum Zarządzania Siecią Komputerową (pok. 212B, godz. 11.00 -- 12.00) po okazaniu legitymacji doktoranta.

Zmodernizowany system poczty elektronicznej wprowadza ograniczenie na maksymalną łączną objętość korespondencji elektronicznej przechowywanej przez system dla każdego użytkownika, ustaloną na 1GB, zapewnia dostęp do bazy danych MySQL (wniosek należy złożyć indywidualnie) i udostępnia 0,5GB dla potrzeb indywidualnych stron www. Przekroczenie tego ograniczenia będzie powodować automatyczne wstrzymanie odbioru przesyłek dla odpowiedniego użytkownika (przesyłki nie będą w takim przypadku składowane w celu ich późniejszej obsługi).

Modernizacja systemu pocztowego likwiduje interaktywny tryb dostępu (tzw. konta shell).

Informacje o postępie prac będą sukcesywnie publikowane w postaci komunikatów Centrum Zarządzania Siecią Komputerową na stronach wewnętrznego serwisu informacyjnego Uczelni dostępnych pod adresem:

http://www.student.put.poznan.pl/.

Tomasz Kokowski
Kierownik Centrum Zarządzania Siecią Komputerową
Politechnika Poznańska