Jak połączyć się z bramką VPN

Otwieramy przeglądarkę (np. Firefox)

Wchodzimy na stronę https://hellfire.put.poznan.pl

 

klikamy na Rozumiem Zagrożenie, następnie dodaj wyjątek.

klikamy na pobierz certyfikat, następnie klikamy na potwierdź wyjątek bezpieczeństwa.

Klikamy prawym przyciskiem myszki na komunikat wyskakujący u góry przeglądarki o treści:

„Pozwól hellfire.put.poznan.pl otwierać wyskakujące okna”

Pojawia się okno SSL Network Exterder w którym podajemy login:

 

Dla studentów:

<identyfikator_z_e-konta>@student.put.poznan.pl
Haslo aktualne z eStudenta

 

Dla doktorantów:

<identyfikator_z_e-konta>@doctorate.put.poznan.pl
Haslo aktualne z eStudenta

 

Jeżeli na komputerze nie mamy zainstalowanej Java VM, pojawi się nam komunikat:

"Aby wyświetlić zawartość tej strony potrzebne są dodatkowe wtyczki"

Instalujemy brakująca wtyczkę.

Gdy instalacja automatyczna nie jest możliwa instalujemy ją ręcznie.

Gdy mamy zainstalowaną jave wyskoczy nam komunikat, który akceptujemy, następnie

wychodzi

nam okienko z pytaniem o zainstalowanie aplikacji SSL Network Extender

Klikamy na "Run"

Po czym następuje łączenie z VPN-em.

Gdy w polu Status widnieje komunikat Connected jesteśmy połączeni z bramką VPN.