Co należy zrobić jeśli zgubiłem kartę użytkownika ekonta studenckiego?

Aby uzyskać nową kartę użytkownika ekonta studenckiego należy udać się do dziekanatu swojego wydziału.