Wzór podania

Imię i nazwisko Poznań, dnia...

Nr albumu …

imie.nazwisko@student.put.poznan.pl

 

Do
Kierownika
Działu Obsługi i Eksploatacji

Treść podania (oświadczenia):

  • (*) w przypadku certyfikatu Wi-Fi i korzystania z więcej niż jednego urządzenia lub zmiany urządzenia:
    • jeśli kolejne urządzenie - to cel podłączenia,
    • podanie adresów MAC wszyskich aktualnie wykorzystywanych urządzeń,
    • oświadczenie wnioskodawcy, że wymienione urządzenia są jego prywatną własnością.

 

 

podpis

 

 

 (*) należy składać drogą elektroniczną na adres support-wifi@put.poznan.pl z adresu mailowego znajdującego się w domenie student.put.poznan.pl