Czy na stronach osobistych studentów można wykorzystywać funkcję umożliwiającą wczytywanie plików z poziomu stron WWW?

Nie. Pliki należy wczytywać (umieszczać) w trybie dysku sieciowego WebDAV.