Komunikaty

Przerwy w dostępie do serwerów PP dnia 20.06.2013

Dział Obsługi i Eksploatacji uprzejmie informuje, iż na jutro tj. czwartek 20 czerwca 2013r w godzinach 21:00-23:00 zaplanowano przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania serwerów PP.

Awaria systemu elogin.put.poznan.pl

Dział Obsługi i Eksploatacji uprzejmie informuje, że w dniu 11 czerwca 2013r. wystąpiło uszkodzenie aplikacji w systemie eLogin.put.poznan.pl utrudniające korzystanie z systemów ePoczta oraz eStudent.

Przerwy w działaniu serwerów w dniu 05 kwietnia 2013 (piątek)

Dział Obsługi i Eksploatacji uprzejmie informuje, iż dzisiaj tj. w dniu 05. kwietnia 2013 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 zaplanowano prace konserwacyjno-naprawcze macierzy dyskowej, na której są systemy wirtualne.

Przerwy w działaniu serwisów internetowych

Dział Obsługi i Eksploatacji informuje, iż z powodu aktualizacji oprogramowania wystąpią przerwy w działaniu serwisów internetowych wydziałów, instytutów, katedr, zakładów, kół naukowych i konferencji w następujących terminach:

Ankieta oceny przedmiotów i nauczycieli akademickich

Zapraszam wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej do wypełnienia ankiety oceny zajęć dydaktycznych oraz nauczycieli akademickich. Wypełniona ankieta jest w pełni anonimowa. Aktualnie dostępne są zajęcia, które odbyły się w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013.

Przerwa w dostępie do systemu eStudent1

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18-01-2013 tj. w piątek od godz. 12.00 do 16.00 nie będzie dostępny dla studentów i doktorantów system eStudent1, na którym studenci i doktoranci mają udostępnione wszystkie e-systemy, zmianę hasła i dostęp do stron osobistych.

Przerwa w działaniu serwisów WWW wydziałów, instytutów, katedr, zakładów, konferencji i kół naukowych

Dział Obsługi i Eksploatacji informuje, iż z powodu aktualizacji oprogramowania wystąpią przerwy w działaniu serwisów internetowych wydziałów, instytutów, katedr, zakładów, kół naukowych i konferencji w następujących terminach:

Aktualizacja klienta usługi VPN

Dział Obsługi i Eksploatacji informuje, że w związku z aktualizacją oprogramowania zapory ogniowej mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem usługi VPN - serwis hellfire.put.poznan.pl.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej, dostępności serwerów oraz sieci komputerowej

Dział Obsługi i Eksploatacji uprzejmie informuje, że w związku z prowadzeniem prac modernizacyjnych w stacji średniego napięcia K-76, dnia 21.07.2012r (sobota) w godzinach 05:00-10:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w następujących budynkach: WBMiZ, WE, WBL, Biblioteka Techniczna (z wyjątkiem gniazd gwarantowanych), Mechatronika Biblioteka Techniczna (z wyjątkiem gniazd gwarantowanych), Hale i budynki laboratoryjne w kampusie „Warta”.

Przerwa w dostępie do DremSpark Premium (MSDN AA)

Dział Obsługi i Eksploatacji informuje, że w piątek, 25. maja br. w godz. od 10:00 do 12:00 mogą występować przerwy w dostępie do usługi DremSpark Premium (MSDN AA) spowodowane przeniesieniem usługi na inny serwer.

Subskrybuj zawartość