Instrukcje

Zmiana w funkcjonowaniu sieci bezprzewodowej dla studentów

Dział Obsługi i Eksploatacji przychylając się do sugestii użytkowników uczelnianej sieci bezprzewodowej informuje, że dnia 08.03.2016r wprowadza zmianę zasad korzystania z sieci eduroam.

Wybory do Sejmu i Senatu RP - informacje

Informacje dotyczące wyborów oraz możliwości głosowania znajdują się na stronach internetowych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania pod następującymi adresami:

Problemy z dostępem do poczty studenckiej

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi problemów z zalogowaniem się na serwer pocztowy, przypominamy, że prawidłowy adres www serwera email, to...

Instrukcje

W dziale tym znajdziesz instrukcje konfiguracji i korzystania z usług i zasobów dostępnych w centralnych serwisach uczelnianych oraz w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Zmiana procedury aktywacji eKonta oraz zmiany hasła do eKonta

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2011 zmianie ulegają procedury aktywacji eKonta oraz zmiany hasła do eKonta. Wprowadzona zostaje możliwość wpisania własnego hasła oraz procedura resetowania hasła za pomocą zewnętrznego adresu e-mail (oprócz procedury z kodem PUK).

Zmiany w dostępie do MSDN AA

Uprzejmie informujemy, że od 3 października 2011 zmianie ulega sposób uwierzytelniania w serwisach ELMS
(e-academy License Management System) programu licencyjnego MSDN Academic Alliance.
Uwierzytelnianie będzie od tego dnia realizowane przez serwis eLogin w ramach systemu eProgramy.

Dotyczy zmiany adresów MAC przypisanych do Certyfikatu WiFi

Dział Sieci Teleinformatycznych informuje, że z dniem 24 maja 2010r wprowadzona zostaje możliwość elektronicznego składania podań o zmianę lub dodanie nowych adresów MAC przypisanych do certyfikatu WiFi. Pismo powinno być napisane w formie podania i wysłane z adresu pocztowego w domenie student.put.poznan.pl. W tytule listu należy umieścić: „Podanie o zmianę lub dodanie adresu MAC do Certyfikatu WiFi”.

Ubezpieczenie studentów

Uwaga studenci!
Ubezpieczenie NW można opłacać przez internet do 15.12.2009r w kwocie 40zł na konto Uczelni 94 1090 1362 0000 0001 1270 1917.
Na przelewie należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, nr albumu oraz wydział.
Na konto mogą wpłacać tylko studenci, którzy nie będą mieli wypłacanego stypendium.

Poszerzenie pakietu Statistica o nowy moduł i zmiana kluczy instalacyjnych

Dział Informatyki informuje, że od dnia 15 maja 2009 został poszerzony pakiet oprogramowania Statistica o moduł TEXT Miner ARSL. W związku z powyższym zmienione zostały klucze instalacyjne, nowe klucze dostępne są na ekoncie studenckim.

Subskrybuj zawartość