Informacje

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach rodziny STATISTICA, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Instrukcja przeniesienia poczty na nowy serwer

W związku z modernizacją studenckiego serwera pocztowego studenci, którzy dotychczas korzystali z poczty elektronicznej na serwerze polaris.put.poznan.pl są zobowiązani do...

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej jest zapewniony wszystkim pracownikom i studentom Politechniki Poznańskiej oraz gościom, którzy posiadają niezbędne dane uwierzytelniające.

Subskrybuj zawartość