Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej jest zapewniony wszystkim pracownikom i studentom Politechniki Poznańskiej oraz gościom, którzy posiadają niezbędne dane uwierzytelniające.

Dla pracowników i studentów przewidziana jest sieć o nazwie eduroam, do której dostęp następuje poprzez certyfikat uwierzytelniający zainstalowany na urządzeniu podłączanym do sieci. Instrukcje instalacji certyfikatu oraz konfiguracji dostępu do sieci eduroam znajdują się na stronie http://www.put.poznan.pl/wifi. Informacje dotyczące możliwości podłączania się do sieci eduroam na terenie innych instytucji w kraju i za granicą znajdują się na stronie http://www.eduroam.put.poznan.pl.

Goście Politechniki Poznańskiej mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci w jeden z następujących sposobów:

- goście pochodzący z instytucji będących uczestnikami programu eduroam: łącząc się z siecią o nazwie eduroam w identyczny sposób jak w instytucji macierzystej;

- pozostali goście: łącząc się z siecią o nazwie PUT-events-WiFi, do której należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła otrzymanego od osoby zapraszającej (którą jest pracownik PP). Karty dostępu bezprzewodowego do sieci komputerowej zawierające dane potrzebne do zalogowania się do sieci otrzymują wyłącznie pracownicy Politechniki Poznańskiej na wniosek złożony poprzez portal https://pomoc.put.poznan.pl (należy wybrać kategorię zgłoszenia: WiFi dla gości - wnioski o kody dostępu).

Bezpośrednie wsparcie techniczne dla studentów naszej uczelni prowadzi biuro BOSS.  Z pomocą techniczną można kontaktować się również poprzez adres support-wifi [at] put.poznan.pl (listy należy wysyłać z adresów znajdujących się w domenie put.poznan.pl).

 

Zasięg dostępu bezprzewodowego do USK

 • kampus "Nieszawska"(Poznań) 
  • budynek A (Wydział Fizyki Technicznej);
   • parter w rejonie portierni. 
  • budynek C (Wydział Architektury):
   • parter w rejonie klatek schodowych;
   • piętro 1 w rejonie klatek schodowych;
 • kampus "Piotrowo" (Poznań)
  • budynek Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego:
   • korytarze w całym budynku;
   • większość pomieszczeń pracowników Instytutu Informatyki oraz Bibioteki;
   • sale wykładowe wraz z aulą;
  • budynek A1 (WBMiZ):
   • korytarze oraz wnęki na parterze oraz na piętrach;
  • budynek A2 (WBiIŚ):
   • klatka schodowa przy wejściu głównym;
   • hol na wprost wejścia;
   • zachodni korytarz pierwszego piętra i znajdujące się przy nim sale wykładowe wytypowane przez Władze Wydziału;
   • sala 125 i pomieszczenia sąsiednie;
   • sala 139 (rada Wydziału BiIŚ) i pomieszczenia sąsiednie;
   • sala 215 i pomieszczenia sąsiednie;
  • budynek A3 (WE):
   • korytarze wnęki na parterze oraz na piętrach;
   • bar w przyziemiu;
  • łącznik między budynkami A1 (WBMiZ) i A3 (WE):
   • cała przestrzeń holu.
  • budynek A5 (Centrum Mechatroniki):
   • wszystkie korytarze parteru oraz wyższych pięter;
   • wszystkie duże sale wykładowe (8 sal);
   • wszystkie sale ćwiczeniowo-seminaryjne na parterze budynku;
  • budynek A28 (Wydział Technologii chemicznej):
   • wszystkie korytarze parteru oraz wyższych pięter;
  • Hala nr 20, 21 i 22:
   • część centralna;
  • sala konferencyjna przy Domu Studenckim nr 1:
   • cała przestrzeń;
  • domy studenckie:
   • wszystkie pokoje mieszkalne i korytarze, na których są te pokoje (za wyjątkiem DS4);
   • sale konferencyjne  i multimedialne w DS5 i DS6;
 • ul. Polanka (Poznań)
  • budynek A25:
   • parter, hol przy windzie;
 • ul. Strzelecka (Poznań)
  • budynek C1:
   • korytarze oraz wnęki na parterze oraz na piętrach;
 • kampus "Wilda" (Poznań)
  • budynek B1 (rektorat):
   • parter do drugiej klatki schodowej;
   • wnęka rekreacyjna na półpiętrze przy szybie windy;
   • ławki na wysokim parterze przy szybie windy;
   • korytarz i pomieszczenia Sekretariatów: Kanclerza i Prorektorów;
   • korytarz oraz sala posiedzeń Senatu Akademickiego na IV piętrze;
  • budynek B2;
  • budynek B3:
   • pomieszczenia zajmowane przez projekt "PUT Motorsport";
  • budynek B4:
   • pomieszczenia zajmowane przez projekt "Czas Zawodowców";

 

Dokumentacja:

ZałącznikRozmiar
Regulamin korzystania z usługi240.18 KB
Profil ruchu sieciowego dla studentów (wersja 2016101902)144.89 KB