Co zrobić jeśli zmieniłem komputer lub chcę korzystać z kilku urządzeń w sieci WiFi?

Należy napisać podanie w formie elektronicznej na adres support-wifi@put.poznan.pl.
Wzór podania znajduje się pod adresem http://www.student.put.poznan.pl/faq/20100217130.
Podanie należy wysłać z adresu znajdującego się w domenie put.poznan.pl.